web analytics
Divendres, juny 2, 2023
El passat mes d’abril va néixer el Col·lectiu Schuman - Catalunya, amb l’objectiu de defensar la democràcia liberal i l’europeisme a Catalunya. Impulsat per Oriol Calvet, Jordi Xaubet i Marcel·lí Martorell, pretén organitzar-se com un petit grup...

PUBLICACIONS RECENTS