Neix el Col·lectiu Schuman – Catalunya

El passat mes d’abril va néixer el Col·lectiu Schuman – Catalunya, amb l’objectiu de defensar la democràcia liberal i l’europeisme a Catalunya. Impulsat per Oriol Calvet, Jordi Xaubet i Marcel·lí Martorell, pretén organitzar-se com un petit grup de pressió per tal de fer petits passos endavant en l’imaginari europeista a Catalunya i alhora ser un punt de trobada de gent de diferents ideologies amb el comú denominador d’Europa.

En una declaració signada el passat 23 d’abril, es proposen defensar:

  1. Que el procés d’integració europea en el marc de la UE és bo per al conjunt dels estats, pobles i ciutadans i per a mantenir i ampliar la seva sobirania, no només formal sinó també efectiva.
  1. Que, com a ciutadans amb ciutadania europea, assumim les qüestions europees com a pròpies.
  1. Que cal difondre l’ideari europeista, en permanent renovació i evolució, al si de la ciutadania de Catalunya. En cap cas ni els idearis democràtics ni els europeus es poden donar per fets.
  1. Així mateix, també cal difondre la realitat catalana a Europa, especialment on hi ha el poder de les institucions de la UE.
  1. Que, vista la fragmentació i la polarització dels partits polítics catalans, val la pena i és desitjable crear espais compartits de diàleg i encontre polític.

www.collectiuschuman.eu – info@collectiuschuman.eu
L'Europeu manté la seva aposta de fer articles i continguts de tota mena que facin +normal i +prestigiosa la llengua catalana. Necessitem, però, la vostra ajuda per continuar creixent!