Dimarts, agost 3, 2021
Catalunya presenta un panorama social preocupant: un elevat atur crònic -particularment juvenil- i un alt nivell de contractació temporal, que és conseqüència de la dualitat laboral més extrema d’Europa, i que no garanteix una mínima estabilitat d’ingressos,...
Recentment, vaig ser convidat a casa d'uns coneguts i, com de costum i de manera gens dissimulada, no em vaig poder resistir a tafanejar els llibres que hi havia als prestatges. D'història n'hi havia pocs; un parell...
L’impuls de l’energia renovable va tard i té una mala planificació, i no té en compte el consens i la cogovernança del territori, a més de comportar una possible pèrdua de sòl d’alt interès agroalimentari.

Fantasmes del Pallars

El lent ambre del Barroc sovint ens passa desapercebut, malgrat que brolli de la pròpia resina del país. Ben minsament s’han sabut llaçar imaginaris col·lectius més enllà dels que la Renaixença va deixar a mig fer i,...
L’aeroport del Prat, un cop la pandèmia formi part del passat, arribarà en poc temps al seu màxim de passatgers, i això serà un problema tant per a Barcelona i com per a Catalunya.
Sembla que, a molts, pronunciar els termes dreta o fins i tot centre els provoca un conflicte intern, psicològic i personal, malgrat que ells mateixos defensin postulats que, en qualsevol país de l'entorn europeu, els situarien a l'espai polític del centre-dreta....
De tots els entrebancs -que han estat analitzats a posteriori- amb què es va trobar l'independentisme català durant els fets del setembre i octubre del 2017, un dels més rellevants va ser la manca d'un sindicalisme arrelat...
Diu la llegenda que mentre Napoleó Bonaparte contemplava impassible l’enorme quantitat de cadàvers estesos sobre el terreny del camp de batalla d’Eylau, durant la campanya napoleònica a Prússia de l’hivern de 1807, un dels generals va anar...
Aquesta ampliació de l’Aeroport del Prat és il·legal. Torno a dir-ho: l’ampliació, si més no en els termes en què s’ha plantejat fins ara, està fora de la llei. Considero imprescindible constatar això amb tota claredat, atès...

La nació

Mirar de definir en unes quantes línies què és o de què parlem quan fem referència al terme nació seria una tasca ingent que, més que un simple escrit, requeriria un manual sencer. I, molt possiblement, encara...

PUBLICACIONS RECENTS