Presentació

L’Europeu és un espai de reflexió i de diàleg, amb l’objectiu de contribuir a fer del catalanisme, de nou, un moviment d’èxit, útil, central i de masses.

El nostre nom, l’Europeu, és tota una declaració d’intencions. Està inspirat en El Europeo, aquella revista barcelonina del segle XIX en què hi participaven escriptors catalans com Bonaventura Carles Aribau, iniciador involuntari, amb la seva oda “La Pàtria”, del moviment conegut com La Renaixença, que va ser la llavor del catalanisme polític.

El nostre projecte, des d’una modèstia obligada, pretén emmirallar-s’hi, i compartir-ne molts dels valors que el van caracteritzar transposant-los a la Catalunya del segle XXI. Així, la nostra acció està al servei dels següents compromisos:

Amb la construcció nacional de Catalunya: des de l’Europeu promovem idees i iniciatives de nation-building que posem al servei de tothom per tal de contribuir a la supervivència i la prosperitat de la nació catalana, i amb l’objectiu últim d’aconseguir la seva llibertat.

Amb el carril central del país: volem ajudar a construir un debat centrat, seriós i rigorós al si del catalanisme i l’independentisme, allunyat de tota mena de discursos populistes.

Amb la llengua catalana: la situació de la llengua és precària i el seu futur, incert. Per això, des de l’Europeu treballem per assegurar que el català esdevingui una llengua de prestigi, de cohesió i de masses, tant al carrer com a l’univers audiovisual.

Amb l’europeisme: la història de Catalunya, passada i present, no es pot entendre sense Europa. Volem ajudar a entendre-la, i a estrènyer els llaços del país amb Europa i el món occidental.

Consell editorial de l’Europeu.cat

Editor: Jordi Xaubet
Assessor i responsable d’estratègia: Quim Gonter
Assessor i responsable d’entrevistes: Marcel·lí Martorell
Correcció lingüística: Gerard Furest