En l’actual moment de desorientació, en què sembla que a Catalunya només hi imperi un sol discurs, en el qual el catalanisme només es pugui entendre d’una manera i en què l’extrema correcció política ens porta a debats absurds allunyats de la quotidianitat i les necessitats de la majoria de ciutadans, l’Europeu vol ser i és una alenada d’aire fresc. Un espai lliure, sense lligams ni sectarismes, i en el qual el debat i l’opinió hi tinguin un to i una forma frescos i tranquils.

El nostre nom, l’Europeu, és tota una declaració d’intencions. Inspirat en El Europeo, aquella revista barcelonina del segle XIX en què hi participaven escriptors catalans com Bonaventura Carles Aribau, iniciador involuntari, amb la seva oda “La Pàtria”, del moviment conegut com La Renaixença, que va permetre recuperar els usos cultes de la llengua. El Europeo, a més a més, va ser un catalitzador de les noves inquietuds i tendències que inundaven l’Europa del moment.

El nostre projecte, des d’una modèstia obligada, pretén emmirallar-s’hi i compartir-ne molts dels valors que el van caracteritzar. I, un cop feta aquesta exposició que bé podria servir de manifest, iniciem la nostra singladura tot esperant que el que publiquem sigui útil per a la reflexió de la nostra realitat i l’avenç del país.

Equip de L’Europeu.cat

L'Europeu manté la seva aposta de fer articles i continguts de tota mena que facin +normal i +prestigiosa la llengua catalana. Necessitem, però, la vostra ajuda per continuar creixent!